Junta Directiva

  • Marta Moreno Barón – presidenta
  • María de los Ángeles Zapata González – vicepresidenta
  • David Escudero Otero – secretario
  • Alexandra Corretege Polo – tesorera
  • María del Carmen Caballero Giménez – vocal
  • Luis Alberto Carrique Pérez – vocal
  • Ana María Haro Yáñez – vocal
  • Sabino Javier Moreno Cazorla – vocal
  • Ionela Vatamanu – vocal